Služby

 

Úvod
Album
Dobré stránky
Služby
Kontakt

 

Ponuka služieb v oblasti obrazovej tvorby

(podrobnejšie informácie v tejto časti sa pripravujú - info mailom)

F o t o g r a f i a

Portrét, dokument, reportáž, reklama

F i l m

Vyhotovenie kvalitného digitálneho videozáznamu zo spoločenských, firemných a súkromných životných udalostí.

G r a f i k a

Logá, ilustrácie, vizualizácie projektov, spracovanie grafických návrhov, prepress

Ostatné služby

Prekladateľské a tlmočnícke služby, vydavateľská činnosť

Úvod | Album | Dobré stránky | Služby | Kontakt

Aktualizácia: 21. 01. 2010